Kalifornijos s?riai

March 20th, 2011 | Komentarų nėra

Pavasarinis s?ris, apvyniotas dilg?li? lapais

Industriniai ir artisan s?riai Kiek daug m?s? s?ri? atrodo kaip plastikas, kvepia kaip plastikas ir ?pakuoti ? plastik?, kalb?jo s?ri? parodoje Bra mieste Italijoje Robas Kaufeltas i Niujorko, didel?s s?rio parduotuv?s savininkas. Artisan s?rio gamybaAmerikie?iai neturi savo senos s?ri? darymo tradicijos nei sav? s?ri?. Komercin? s?ri? gamyb? JAV prad?jo kolonistai Naujojoje Anglijoje iaur?s ryt? valstijose, kurie i ...

v. Prancikaus vienuolyno lobis

March 16th, 2011 | 1 komentaras

Galerija

itame vienuolyne gyvenau vis? savait?. Jaukiau, ramiau, patogiau ir diugiau gyventi nerasi niekur daugiau. U lango girdisi aistringi purpleli? pokalbiai, strazd? fleitos ir ma? giesminink? melodingos trel?s. Vienuolyno viduje tyla ir ramyb?. Ret? ingsni? ir negarsi? kalb? aidai itirpsta tarp kolon?, niose, auktuose skliautuose. Kalb?ti nesinori; juolab kalb?ti garsiai. Malonu tyl?ti. Malonu i?r?ti ? senovinius ...

Makedonijos vynas jau rinkoje

February 7th, 2011 | Komentarų nėra

Bovin vynuogynas iem?

Iki 2010 met? Makedonijos vyno Lietuvoje dar nebuvo. Importuotojai daugiau valg?si ? didi?sias vyno alis. K? jau ten jiems maa Makedonija... Ta?iau Vakar? Europa dabar labai susidom?jo makedonietiku vynu. Makedonijoje vyndaryst? prasid?jo Aleksandro Makedonie?io t?vo Filipo laikais, o gal ir anks?iau. alis ir jos vyndaryst? igyveno visokius laikus. XX a. pradioje al? pasidalino Graikija, Bulgarija ir ...

2010 metai vynuogynuose bais?s ar geri?

January 5th, 2011 | 1 komentaras

Vynuogynas

Visus metus vyndarys neramiai laukia. i?ri, kokia iema. Laukia, koks bus pavasaris; laukia, kokia bus vasara. Labai jaudindamasis laukia rudens, nes tada paaik?ja, ar vynuogi? derlius geras, ar orai nebus tokie, kad gero vyno nepadarysi. Vyno m?g?jas taip pat laukia ir jaudinasi. Bet ne kiekvienas, o tik tas, kuris jau pa?sta vynus, ino vynuogi? veisli? ypatybes, ...

Brendis ARARAT legendinis, kaip ir kalnas

January 4th, 2011 | Komentarų nėra

Viena i dvigalvio Ararato kalno vir?ni?.

G?rimas taur?je aiaruoja gintaro, arbatos, vario atspalviais. Jo aromatuose jau?iasi gaivumas, vanil?. Ar tai konjakas Remy Martin? Jame jau?iasi biskvitas, oda, net lengvas d?mas, o skonis ir aksominis, ir tvirtas, vyrikas. Ar tai Frapin? Jame yra salsvumo i pradi?, karamel?s, po to diovint? vaisi?, ?uolo, rieut?, net g?li?. Kas tai: Martell? Ne, tai ne tie ...

Nesulaikomas perfekcionistas Fabio i Sicilijos

November 10th, 2010 | Komentarų nėra

Perfekcionistas Fabio

Ilgai Sicilijos vynas buvo laikomas senoviku: perdaug r?g?iu, perdaug aitriu, perdaug iurk?iu, perdaug sunkiu taigi paprastu. Utat jis buvo pigus. iauresni? ali? vyndariai pirko j? dideliais kiekiais, kad t? tirt?, sunk? vyn? panaudot? savo vyno gerinimui. Sicilijos vyndariui buvo svarbu padaryti kuo daugiau to pigaus vyno, kad pragyventi. Antroje XX amiaus pus?je Italijos vyndaryst?je prasid?jusios ...

Kur baigiasi em?

November 8th, 2010 | Komentarų nėra

Cabo de Roca

Akys regi tik dang? ir vandenyn?, ir negali apr?pti viso vaizdo jis netelpa m?s? akiplotyje. Jei akys b?t? ne veido priekyje, bet i on? gal tada apr?ptume. Taip norisi Ir Baltijos negalime apr?pti, bet ?ia visai kitaip. Prie Baltijos stovime neauktai. ?ia, prie Atlanto, stovime ant 140 metr? auk?io uolos; matosi ne tik ...

Ryt? skan?stai

July 25th, 2010 | Komentarų: 3

Ibrahim 3_resize

Kas tik gr?ta i Turkijos, visi giria turk? maist?. Graik? maistas panaus. inoma, atskiri t? ali? regionai turi ir tik jiems b?dingo maisto, ta?iau apskritai kaimynini? ali? virtuv?se daug bendrumo. Galb?t tod?l Ibrahimas Demiras ir Teodoras Kontogeorgos sutar? prad?ti prekiauti graik? ir turk? maisto produktais Vilniuje. Pasae Ibrahim, Kalvarij? g. 24A, iomis dienomis ?vyko i? ...

Riochos 2009 – labai geri!

July 23rd, 2010 | Komentarų nėra

Pirma gera inia: Riochos Kontrol?s taryba oficialiai paskelb? 2009-uosius labai gero derliaus metais. Prie tai laboratorikai ir ragavimu buvo itirta 4 216 vyno pavyzdi? i vis? regiono vyno ?moni?. Nors kontrol?s reikalavimai grietinami, tai jau ketvirti i eil?s labai gero derliaus metai. Jie prasid?jo dideliais lietumis iem?, kai vynuog?s miega. Geguyje 1 700 hektar? vynuogyn? ...

Pirm? kart? Brunello

June 14th, 2010 | Komentarų nėra

Brunello di Montalcino Konsorciumo prezidentas Patricio Cencioni, Capanna eimos ?mon?s savininkas

Vos pasibaig? Vyno dienos, Vilniuje ?vyko kita vent? Brunello diena. Mat Brunello di Montalcino Konsorciumas pristat? visus savo vynus. Pristatymas ?vyko Stikli? restorane, kaip ir anks?iau Chianti Classico atveju, tik vyno verslo profesionalams. Jiems tai tur?jo b?ti tikra vent?, nes tai pirmas Brunello pristatymas Lietuvoje. Nepasakysi, kad pas mus i viso nemat?me io ...

Temos