Riochos 2009 – labai geri!

PaskelbÄ—: Algirdas | July 23rd, 2010

Pirma gera žinia: Riochos Kontrol?s taryba oficialiai paskelb? 2009-uosius „labai gero“ derliaus metais. Prieš tai laboratoriškai ir ragavimu buvo ištirta 4 216 vyno pavyzdži? iš vis? regiono vyno ?moni?. Nors kontrol?s reikalavimai griežtinami, tai jau ketvirti iš eil?s „labai gero“ derliaus metai. Jie prasid?jo dideliais lietumis žiem?, kai vynuog?s miega. Gegužyje 1 700 hektar? vynuogyn? kažkiek nukent?jo nuo krušos. Vasara buvo saul?ta, karšta ir sausa, temperat?ra siek? 35 – 37°C . Dauguma vynuogyn? labai gerai atsilaik? prieš sausr?, vargo tik tie, kur akmenuotose sausiausiose vietose. Nei kenk?j?, nei lig? beveik nebuvo; vynuog?s labai sveikos. Nuo aukštos temperat?ros vyne susidar? daugiau alkoholio. Rugs?jyje palijo, bet tik tris dienas. Lietus buvo labai gerai, nes šiek tiek padidino derli?, bet, svarbiausia, subalansavo alkoholio kiek? ir fenolin? brand?. Tai nul?m? bendr? aukšt? derliaus kokyb?. Derliaus nu?mimas prasid?jo 10 dien? anks?iau nei paprastai – rugpj??io 27 d., užtruko, kaip paprastai, du m?nesius ir baig?si spalio 26 d.

Iš nuskint? 412,3 milijon? kilogram? vynuogi? padaryta 297, 76 milijonai litr? vyno. Patikrinimui pavyzdžiai buvo imami iš talpykl? ne didesni?, negu 100 000 litr? talpos. Iš daugiau negu keturi? t?kstan?i? pavyzdži? 35 pavyzdžiai (1,20 milijono litr?) ?vertinti kaip neatitinkantys D.O.Ca. reikalavim?. Tai maža derliaus dalis.

Antra gera žinia: net ir kriz?s metu, kai vyno vartojimas Ispanijoje sumaž?jo 2%, Riochos D.O.Ca. vyno dalis rinkoje išaugo lyginant su kitais Ispanijos vyno regionais ir sudar? beveik 38 %. Toli atsilieka Ribera del Duero (8,6%), Valdepeńas (6,8%) ir Navara (6,7%), nekalbant apie visus dar kitus.

2009 m. vyno vartojimas Ispanijoje sumaž?jo ir kiekiu, ir pinigine verte. Prisitaikydami prie ekonomin?s situacijos, vartotojai daugiau vyno geria namuose. Pirkdami supermarkete, vartotojai turi platesn? gero kainos ir kokyb?s santykio pasirinkim?. Kokybiško vyno vartojimas namie vis auga, bet brangiausi vynai vis dar geriami daugiau restoranuose.

Riochos vyno d?l jo ?vaizdžio, ?vairov?s ir kokyb?s pa?ioje Ispanijoje vartojama daugiau negu konkurent?. Daugiausiai perkama šalies šiaur?je (Bask? šalyje, Kantabrijoje, Navaroje, Riochoje, Palencijoje ir Burgose) bei pietuose (Andal?zijoje ir Estremad?roje).

Riochos vyno 2009 m. vidaus ir užsienio rinkoje parduota 236 milijonai litr?, iš j? 211 milijon? raudono, 14,5 milijon? balto ir 10,5 milijon? rožinio. Daugiausia parduota „joven“ ir „crianza“ kategorij? vyno. Vidaus rinkoje nupirkta didžioji dalis – 163,6 milijonai litr?. Užsienio rinkoje daugiausiai Riochos vyno pirko Anglija, Vokietija, JAV, Šveicarija, Švedija ir Meksika. Lyginant su 2008 m., Riochos vyno pardavimas sumaž?jo mažiau, negu tik?tasi – apie 6%. Kriz?s metu tai laikoma geru ženklu.

Riochos vyno gerb?jams Lietuvoje, belieka laukti 2009 m. labai gero derliaus vyno. „Crianza“ pasirodys grei?iau, o išsvajoto „Reserva“ ir brangiojo „Gran Reserva“ teks palaukti ilgiau. Tegu jie ramiai br?sta.

Riochos vyno derliaus metai XXI amžiuje

2000 – geras

2001 – puikus

2002 – geras

2003 – geras

2004 – puikus

2005 – puikus

2006 – labai geras

2007 – labai geras

2008 – labai geras

2009 – labai geras

Temos