Pirm? kart? Brunello

PaskelbÄ—: Algirdas | June 14th, 2010

Brunello di Montalcino Konsorciumo prezidentas Patricio Cencioni, „Capanna“ šeimos ?mon?s savininkas

Vos pasibaig? Vyno dienos, Vilniuje ?vyko kita švent? – Brunello diena. Mat „Brunello di Montalcino“ Konsorciumas pristat? visus savo vynus. Pristatymas ?vyko „Stikli?“ restorane, kaip ir anks?iau Chianti Classico atveju, tik vyno verslo profesionalams. Jiems tai tur?jo b?ti tikra švent?, nes tai pirmas Brunello pristatymas Lietuvoje. Nepasakysi, kad pas mus iš viso nemat?me šio vyno – jis pasitaikydavo ?vairiose atvykusiose ital? vyndari? grup?se, bet tik vienas kitas. Pamenu, kažkada pasirod? „Banfi“, kažkada „Silvio Nardi“. Ta?iau š? kart? buvo 14 ?moni? vynas. ? Vilni? atvyko „Altesino“, „Banfi“, „Cantina di Montalcino“, „Capanna“, „Capanne Ricci“, Col d‘Orcia“, „Ferrero“, „Mocali“, „Pietroso“, „Poggio Antico“, „Santa Giulia“, „ Tenute Silvio Nardi“, „Uccelliera“, „Villa I Cipressi“. Dvi iš j? – „Banfi“ ir „Capanna“ jau eksportuoja savo vyn? ? Lietuv?.

Brunello di Montalcino yra tarp pa?i? garsiausi? Italijos vyn?, o šiuo metu jis ypa? populiarus pasaulyje. Gal net populiariausias iš itališk?j?. Mažame plote aplink Montalcino miestel? padaroma 7 milijonai buteli? šio vyno. Be to, dar daromas Rosso di Montalcino, Sant‘Antimo ir Moscadello di Montalcino.

Brunello di Montalcino daromas iš Sangiovese vynuogi? veisl?s, kuri ?ia vadinama Brunello. Jis yra dviej? kategorij?, priklausomai nuo brandinimo trukm?s. Aišku, trumpiau brandintas lengvesnis. Ilgiau brandintas vadinasi Riserva. Vyn? realizuoti galima tik po sausio 1 d. penktais metais po derliaus nu?mimo, o Riserva – šeštais metais. Jis toks galingas, kad teisingai laikomas b?na geras 20 – 30 met? amžiaus. Labai geri derliaus metai per paskutin? dešimtmet? buvo 2004, 2006, 2007 m.

Kiekvienas vyno gamintojas turi savo filosofij? ir stili?, tod?l vyno m?g?jui labai ?domu, bet ir sunku išsirinkti. Tai mat?si ir Brunello dienoje Vilniuje. Labai apibendrinant, galima sakyti, kad dominuoja dviej? stili?: labai ?žuolinis ir mažai ?žuolinis. Visa ?vairov? tarp t? dviej? apib?dinim?. Galite rasti tok? sunk?, kad išgersite tik vien? taur?; galite rasti tok? lengv?, kad nustebsite. Bet nesuabejosite: taip, tai Brunello.

Kitas vynas iš tos pa?ios Sangiovese veisl?s yra Rosso di Montalcino. Šis yra r?gštesnis už Brunello, bet pasitaiko ir tokio gero, kad labai panašus ? trumpiau brandint? Brunello.

Sant‘ Antimo vyno skal? platesn?. Sant‘Antimo Rosso ir Sant‘Antimo Bianco daromi iš tarptautini? veisli? arba iš tarptautini? ir itališk? veisli? mišinio. Sant‘Antimo Novello – jaunas vynas, kaip božol?. Sant‘Antimo Vin Santo ir Sant‘Antimo Occhio di Pernice – saldieji vynai.

Moscadello di Montalcino – taip pat saldus vynas iš muskatin?s veisl?s.

Visus Montalcino vynus daro tik 250 gamintoj?. Anot Patricio Cencioni, konsorciumo prezidento, didžiausios ?mon?s yra „Banfi“, „Frescobaldi Castello Giaconda“, „Poggione“, „Col d‘Orcia“. Vilniuje dauguma buvo nedidel?s ir mažos ?mon?s. Štai „Ferrero“ turi pusantro hektaro vynuogyn?, iš kurio vynuogi? daro Brunello di Montalcino. Per metus padaro apie 20 t?kstan?i? buteli?. Ar galima iš to gyventi? Pasirodo, galima, nes Brunello brangus. Daugelis ital? net nežino jo skonio. 60% eksportuojama, o iš likusi? 40% daugum? išgeria užsienio turistai. Tai aukštos klas?s prabangos vynas. Geriamas ne kasdien, bet svarbesne proga. Kiekvieno vyno r?sio papuošalas.

Prog? Vilniuje degustuoti daug Brunello mums suteik? ?mon? „NG Baltic“.

Temos