Makedonijos vynas – jau rinkoje

PaskelbÄ—: Algirdas | February 7th, 2011

Bovin vynuogynas žiem?

Iki 2010 met? Makedonijos vyno Lietuvoje dar nebuvo. Importuotojai daugiau žvalg?si ? didži?sias vyno šalis. K? jau ten jiems maža Makedonija… Ta?iau Vakar? Europa dabar labai susidom?jo makedonietišku vynu.

Makedonijoje vyndaryst? prasid?jo Aleksandro Makedonie?io t?vo Filipo laikais, o gal ir anks?iau. Šalis ir jos vyndaryst? išgyveno visokius laikus. XX a. pradžioje šal? pasidalino Graikija, Bulgarija ir Serbija. Priklausanti pastarajai Makedonijos dalis v?liau pateko ? Jugoslavijos sud?t?. Subyr?jus Jugoslavijai, Makedonija 1991 m. paskelb? nepriklausomyb?. Tarp kit? svarbi? valstyb?s darb? buvo ir vyndaryst?s modernizavimas. Makedonijos žem? duoda geras vynuoges geram vynui. Štai, geriausi Graikijos raudonieji sausi vynai daromi jos Makedonijoje. Bulgarijai priklausan?ioje Makedonijos dalyje – tas pats. Tod?l nenuostabu, kad daug nauj? ?moni? ?m?si vyno gamybos. Konkurencijos s?lygomis teko daug labiau r?pintis kokybe, negu anks?iau. Gana greitai pasiektas aukštesnis kokyb?s lygis. Štai kod?l Vakar? šali? importuotojai, ieškodami nauj?, ?domi? vyn?, susidom?jo Makedonija. Šioje šalyje daug vyno daroma iš vietini? veisli?, o taip pat vietini? ir tarptautini? veisli? kupaž?. Apskritai, kupaž? daroma mažiau, dominuoja veisli? vynai. ?domiausi padaryti iš vietini? veisli?. O patys ?domiausi – iš Vranec (kitur Vranac) veisl?s, kuri yra Balkan? vietin?. Vynas iš jos daromas Makedonijoje, Juodkalnijoje, Kroatijoje. Makedonijoje tai svarbiausia veisl?. Ji duoda raudon? tamsios spalvos vyn?, tiršt?, tvirt?, kiek gaivališk? ir primityv?.

Moderni technologija pagerina vyn?. Stiliaus poži?riu yra ir tradicini?, ir moderni? vyn?. Pastar?j? daugiau; tarp j? rasime ir su Naujojo pasaulio požymiais. Kainos poži?riu vynai labai priimtini. Makedonija dar nesp?jo pasiekti pasaulinio garso, tad ir aukšt? kain? pareikalauti negali.
Pirmoji ?mon?, at?jusi ? Lietuvos vyno rink?, yra „Bovin“. Tai viena iš Makedonijos pirm?j? nauj? ?moni?, pagal gamybos apimt? ir eksport? patenkanti ? pirm?j? dešimtuk?. Nors veikia dar tik dvylik? met?, susirinko nemažai reikšming? apdovanojim? svarbiuose konkursuose.
J? „atrado“ ir „atved?“ importuotojas „Office City“ (officecityvilnius@gmail.com). Kompanijos vadovas Arturas Skurka sako, kad asortimente yra 14 pavadinim? vynai. Didesn? j? dalis skiriama restoranams, bet bus ple?iamas ir pardavimas parduotuv?se.

Ragavimas

Raudonieji vynai

Bovin Vranec 2008, alk. 14%. Sausas
Spalva: beveik juoda su violetiniu atspalviu.
Ekstraktyvumas: geras.
Aromatas: miško uog? : m?lyni?, gervuogi? su salsvumu, pakankamai stiprus, malonus.
Skonis: r?gštokas, gaivus, raudon? uog?, tarp j? ir raudon?j? serbent?. V?liau pasirodo taninai su salsvumu, jie pagerina skon?.

Bovin Shiraz 2007, alk. 13,5%. Sausas
Spalva: labai tamsiai raudona, bet ne tiek juoda, kaip Vranec.
Ekstraktyvumas: geras.
Aromatas: juod? uog?, gerai jau?iamas, malonus, šiltas.
Skonis: gerai suderintas, vidutiniško svarumo, malonus, su švelniais taninais, tolimu uogien?s skoniu. Poskonyje nedidelis kartumas; kuo toliau, tuo daugiau pasireiškia pikantišku pipirišku aitrumu.

Bovin Cabernet Sauvignon 2008, alk. 13%. Sausas
Spalva: tamsiai raudona.
Ekstraktyvumas: geras.
Aromatas: solidus ir elegantiškas, juod?j? serbent?, prieskoni?, intensyvus.
Skonis: gerai suderintas, svarus, tvirtas, bet ne kietas; daug uog?. Iš pradži? griežtas, v?liau šveln?ja. Poskonis ilgas.

Bovin Venus 2008, alk. 14%. Sausas
Vranec ir Merlot veisli?.
Spalva: labai tamsiai raudona.
Ekstraktyvumas: geras.
Aromatas: miško uog?, stiprus, sant?rus.
Skonis: gerai suderintas, rimtas, be salsvumo žymi?, gero r?gštumo, vaisiškas – daug uog?. Poskonyje sant?rus švelnumas.

Bovin Alexandar 2008, alk. 13,5%. Sausas
Vranec, Cabernet Sauvignon ir Merlot veisli?.
Spalva: juodai raudona.
Ekstraktyvumas: labai geras.
Aromatas: juod? uog? ir prieskoni?, su salsvumu, stiprus, malonus, šiltas.
Skonis: turtingas, vaisiškas, gerai suderintas, vidutiniško svarumo, labai malonus, su švelniais taninais.
Primena Naujojo pasaulio vyno stili?.

Bovin Kleopatra 2009, alk. 14%. Sausas
Cabernet Franc veisl?s.
Spalva: tamsiai raudona.
Ekstraktyvumas: labai geras.
Aromatas: raudon? uog?, slyv?, prieskoni?, balzamo, gerai jau?iamas, malonus.
Skonis: gerai suderintas, vidutiniško svarumo,labai malonus, su ryškiais, bet sušvelnintais taninais. Brandinimas ?žuolin?je statin?je jam suteik? elegantiškumo.
Pastaba: Kadangi laikytas statin?je, reik?t? atkimšti anks?iau.

Baltieji vynai

Bovin Traminec 2009, alk. 13,5%. SausasTraminec – vietinis Traminer, Gewuerztraminer veisl?s pavadinimas.
Spalva: citriniškai gelsva, pakankamai intensyvi.
Ekstraktyvumas: geras.
Aromatas: savotiškas, rimtas, stiprus. Yra medaus ir obuoli?, roži? ir ly?io vaisi?. Gaivumo nedaug.
Skonis: nemažai r?gšties, bet po to salsvumas, o tada lengvas kartumas, kuris ir lieka dominuoti. Yra ir pipiriško aitrumo tonai. Poskonis ilgas su kartumu. Vynas nelengvas, pilno k?no.

Bovin Muscat Temjanika 2008, alk. 12,5%. Pusiau sausas

Spalva: blyškiai gelsva su žalsvais tonais.
Ekstraktyvumas: vidutiniškas.
Aromatas: salsvas, citrusini? vaisi? ir muskato, malonus, stiprus.
Skonis: saldžiar?gštis su prieskoniais, ?iobreliais. Poskonis labai ilgas, nesud?tingas.
Vynas gaivus, lengvas. Pastov?j?s taur?je turi dar malonesn? ir stipresn? aromat? ir malonesn? skon?.

Bovin Chardonnay 2009, alk. 14%. Sausas
Spalva: ne visai tipiška – geltona su žalsvu atspalviu.
Ekstraktyvumas: geras.
Aromatas: l?tas, ilgai neatsiveria. V?liau jau?iami citrusini? vaisi?, banan?, obuoli? kvapai.
Skonis: sodrus, žali? obuoli?, citrinos, šiek tiek sviesto. Minerališkas. Gera strukt?ra, svarumas vidutiniškas.
Pastaba: Kadangi vynas 12 m?n. laikytas statin?je, reik?t? atkimšti anks?iau, kad aromatas ir skonis gerai atsivert?.

Visi ragauti vynai padaryti moderniai, t.y. taip, kad galima b?t? gerti dabar arba palaikyti. Aišku, balt?j? laikyti ilgiau neverta. O raudonuosius 3 – 4 metus galima laikyti be baim?s; jie tik ger?s.
Žinoma, laikyti reikia tinkamoje vietoje.
Ragaut? vyn? kaina, išskyrus “Kleopatra”, yra iki 30 lit?.

Temos