2010 metai vynuogynuose – bais?s ar geri?

PaskelbÄ—: Algirdas | January 5th, 2011

VynuogynasVisus metus vyndarys neramiai laukia. Ži?ri, kokia žiema. Laukia, koks bus pavasaris; laukia, kokia bus vasara. Labai jaudindamasis laukia rudens, nes tada paaišk?ja, ar vynuogi? derlius geras, ar orai nebus tokie, kad gero vyno nepadarysi.

Vyno m?g?jas taip pat laukia ir jaudinasi. Bet ne kiekvienas, o tik tas, kuris jau paž?sta vynus, žino vynuogi? veisli? ypatybes, atskiria vyno regionus ir net vyndarius. Kitaip sakant, tas, kuriam vyn? ne šiaip malonu gerti su draugais, bet tuo maloniau, kuo daugiau j? supranta. O kai supranta, tai žino kiek priklauso vyno kokyb? ir skonis nuo gamtos s?lyg? kasmet, tod?l vis vertina tas s?lygas.

Kaip žinia, kasmet anks?iausiai derlius nuimamas pietiniame pusrutulyje, Naujajame pasaulyje. 2010-aisiais Argentinos vynuogynai kent?jo nuo blogo oro. Vynuogi? derlius buvo mažesnis, d?l to uogos pabrango, vadinasi, ir vynas bus brangesnis. Brangesnis ne d?l to, kad geresnis, bet d?l to, kad jo tr?ks.

Ta argentinie?iams nemaloni žinia Senojo pasaulio vyndariams gal?jo atrodyti visai nieko. Gal tai sustiprins Europos pozicijas konkurencijoje. Na, o vyno m?g?jams visame pasaulyje tai buvo bloga žinia.

Bet ir Europos vyndariai jau buvo susir?pin?, nes jau tur?jo persp?jan?i? gamtos ženkl?. Mat 2009-2010 m. žiema Europoje buvo šalta ir ilga. Pavasaris dar padidino r?pes?ius, nes buvo šaltas ir šlapias. D?l to vynuog?s v?lavo žyd?ti ir mažiau užmezg? uog?. Kas dar?si toliau? Nieko gero. Šiluma at?jo tik liepos m?nes?. Tada apstojo ir lyti. Bet kai kur šiluma pavirto per dideliais karš?iais, d?l to byr?jo užmegztos uogos. Rugpj?tyje v?l lijo. Uogos nesirpo. Derliaus skynimas v?lavo. Uogos sukaup? mažiau cukraus, bet daugiau r?gšties. Derlius užaugo mažesnis.

Tai bendroji schema. Bet regionuose b?ta daugiau ?vairumo. Tod?l vyndari? chore girdisi visoki? bals? ir vertinim?.

Austrijoje pavasaris buvo labai šaltas. Jo metu nuolat lijo, kapojo kruša, s?m? potvyniai. Birželyje vasara prasid?jo lietumis ir v?sa. Vynmedži? žyd?jimas v?lavo dvi savaites. Žyd?jo blogai, užmezg? mažiau. Vidurvasaris buvo sausas, o nuo rugpj??io v?l lijo. Rugs?jis šaltas ir dr?gnas, tod?l reik?jo gelb?ti uogas nuo supuvimo ir skinti neprisirpusias. Dr?gnas spalis dar labiau apsunkino pad?t?. Derlius gautas mažiausias nuo 1997 m. Iš jo padaryta 1 milijonas 700000 hektolitr? vyno. Vyndariams toks derlius tapo išš?kiu – kaip padaryti geros kokyb?s vyn?.

Pranc?zijoje Beaujolais rajone žiema buvo itin šalta. Pirmieji keturi 2010-?j? m?nesiai buvo patys šal?iausi per pastaruosius 30 met?. Kai kurie vyndariai optimistiškai tame ?ži?r?jo dvigub? naud?: stipriai ?šalusi žem?, at?jus pavasariui, tur?jo sukaupusi pakankamai dr?gm?s, o didžioji dalis parazit?, graužian?i? šaknis, papras?iausiai neišgyveno. Atrodo akivaizdu, bet geriau pagalvojus abi tos naudos tampa abejotinomis. Pavasaris at?jo l?tai ir v?siai, tad vynmedžiai užmezg? mažiau uog? nei paprastai. Žyd?jimas prasid?jo v?liau, birželio 8-10 dienomis, o karš?iai , tvyroj? vis? liep? ir rugpj?t? trukd? uogoms br?sti normaliai. Bet vyndariai ir ?ia ?ži?r?jo naud? – neva uogos užaugo itin sveikos. Rugpj?tyje uog? skinti, kaip paprastai darydavo, dar negal?jo.

Toliau

Vienas atsakymas ÄŻ “2010 metai vynuogynuose – bais?s ar geri?”

  1. Dalius parašė:

    Pone Algirdai, galb?t J?s gal?tum?te rekomenduoti k? nors ypatingo ar tikrai neblogo iš dabar parduotuv?se esan?i? vyn?, kuri? kaina b?t? žema (iki 30 lt, nesu labai didelis gurmanas). Nesvarbu iš kurio vynuogyno ar kuri? met? derliaus.. :) Ir galb?t galite parašyti straipsn? skirt? m?g?jams apie vynuogynus, geriausius derlius, vyno šalis ar panašiai..? :)

Temos