Karštas vynas prieš šalt? ir žvarbum?

PaskelbÄ—: Algirdas | December 30th, 2011

Karštas vynasKad jis negeriamas vasar? – tai jau tikrai! Bet kitais met? laikais atsiranda daug prog? gerti karšt? vyn?. Rudens darganos ir art?jan?ios žiemos alsavimas; šaltos ir net speiguotos žiemos dienos; ankstyvo pavasario liet?s ir apgaulingai nepastovi temperat?ra su šaltais vakarais; nuovargis po sunkaus fizinio darbo ore ar slidin?jimo – visa tai skatina ieškoti kuom susišildyti ar atstatyti išeikvot? energij?. Nuo senov?s Europos gyventojai tam naudojo karšt? vyn?.

Niekas nepasakys, kada, kas ir kod?l tai sugalvojo. Galb?t, paprotys j? gerti atsirado tais laikais, kai miestie?iai gerdavo up?s vanden? ir pagr?stai bijojo infekcini? lig?, tod?l maiš? vanden? su vynu, ir t? mišin? net kaitindavo. Viduramžiais tok? vyn? vadindavo Ypocras ar Hipocris, siedami su Hipokrato vardu – taip smarkiai tik?jo jo nauda sveikatai. Galb?t, vyn? kaitindavo ir paskanindavo prieskoniais, nor?dami nusl?pti vyno kokyb?s tr?kumus.

Karštas vynas – tai pasaldintas, pagardintas prieskoniais ir pakaitintas labai aromatingas vynas. Šiandien jis ypa? populiarus kalnuose, kur slidin?jama: Šveicarijoje, Italijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Skandinavijoje.

Karšto vyno recept? daugyb?. Pasidaryti j? gana paprasta. Kam daryti, jei parduotuv?se yra jau padaryti, užteks tik pakaitinti? Tam, kad pasidarysi pagal savo skon?. Tam, kad jo darymas – tai k?ryba: pasidar?s žinosi, kad tarp daugyb?s jis yra vienintelis toks, ir tik tavo. Tai malonus laisvalaikio žaidimas. Reikia tik žinoti, iš ko jis daromas ir kaip.

Svarbiausias dalykas, žinoma, vynas. Tradiciškai b?davo imamas raudonas Bordo ar Burgundijos vynas. Šiandien, kai ir kitose šalyse vynas daromas geriau, dažnai imamas ir kitas. Baltas vynas naudojamas tik tose šalyse ar regionuose, kur jo daroma daugiau: Vokietijoje, Elzase. Neverta naudoti brang? vyn? – jo skonis ne pager?s, bet suprast?s. Ver?iau imti paprast?, nebrang?, už 10–14 lit?.Tik ne pat? pigiausi? – pakaitintas jis atrodys dar pras?iau. Dažniausiai naudoja gryn? vyn?, bet kartais miešia su vandeniu. Kartais ?pila vaisi? sul?i?, kartais ir stipri?j? g?rim?, dažniausiai brendžio.

Saldinimui imamas cukrus arba medus. Senov?je, kai netur?jo cukraus, imdavo med?. Bet žinome, kad medus karštame skystyje praranda savo verting?sias gydom?sias savybes. Tod?l ver?iau naudoti cukr?: balt? ar rud?. O prieskonius galima bandyti visokiausius. Ta?iau tradiciškai receptuose turi b?ti šie: citrin? ar apelsin? žievel?s kartumui ir aromatui, gvazdikai, cinamonas, muškato riešutas, kartais kvapieji pipirai. Dar žvaigždinis anyžius – tiems, kurie m?gsta anyžiaus kvap? ir skon?. Kiek žinau, Lietuvoje toki? m?g?j? ne taip daug. Kad prieskoni? aromatai b?t? stipresni, kartais jie mirkomi stiklin?je vyno apie pus? valandos, o paskui supilami ? jau pakaitint? vyn?.

Vynas ruošiamas l?tai kaitinant apie dešimt minu?i?. Niekada negali b?ti užvirinamas. L?tas kaitinimas išlaiko vyne alkohol?, greitas suardo j?. Jei vynas stiprus ar ?pilta stipri?j? g?rim?, garai gali užsidegti. To reikia saugotis.

G?rimas nukošiamas ir patiekiamas induose su ranken?l?m; nesvarbu, stiklin?se ar puodukuose. Svarbu, kad indas atsispirt? karš?iui ir kad b?t? patogu paimti karšt? ind?. Tinka stikliniai puodeliai airiškai kavai, moliniai puodeliai, o porcelianas gal ir per daug prabangus tokiam demokratiškam g?rimui.

Kaip min?ta, recept? yra daugyb?, ir kasdien atsiranda dar daugiau, ypa? per Kal?das ir Naujuosius metus. Ta?iau ir po ši? šven?i? karšto vyno poreikis nemaž?ja, Tod?l jis n?ra Kal?d? vynas. Iš tikr?j? tai karštas, labai karštas žiemos, darganos vynas. Smagu patiems susikurti savo karšt? vyn?, skirting? nuo kit?. Keli pavyzdžiai – ?vairi? laik? ir šali? receptai – bus ?vadas ? malon? k?rybos ir žaidimo proces?.

Ypocras receptas iš 1660 met? Roberto May virimo knygos (Anglija)

(12–15 porcij?)

4,5 litro raudono vyno
85 g cinamono
57 g supjaustyto imbiero
7 g gvazdik?
28 g muškato riešuto kevalo milteli?
20 juodojo pipiro žirneli?
28 g muškato riešuto
1,4 kg cukraus
2 litrai grietin?s

Visk? sumaišyti, supilti ? didel? puod? ir l?tai užkaitinti.

 

Amerikietiškas receptas iš 1851 m. virimo knygos

(5 porcijos)

1,1 litro vyno
0,5 litro vandens
1 muškato riešutas
2 lazdel?s cinamono
1 arbatinis šaukštelis gvazdik?

Vandenyje virti riešut?, cinamon? ir gvazdikus, kol vandens sumaž?s per pus?. Tada visk? supilti ? vyn? ir pastatyti ant karšt? žarij?. Nukelti prieš užverdant ir pasaldinti. Patiekti karšt? ?sotyje ir išpilstyti ? stiklinius puodelius. Patiekti sausainius.

 

Vokiškas glintveinas

(12–15 porcij?)

4,5 litro raudono vyno
0,57 litro brendžio
1 puodelis cukraus
6 lazdel?s cinamono
12 gvazdik?
1/8 arbatinio šaukštelio kvapi?j? pipir?
1/8 arbatinio šaukštelio muškato riešuto žievel?s milteli?
2 supjaustyti apelsinai
1 supjaustyta citrina

?pilti vyn? ? didel? puod? ir kaitinti ant mažos ugnies. Kai sušils, ?d?ti cukr? ir prieskonius. Maišyti, kol cukrus ištirps. ?pilti brend?. Kaitinti l?tai, kad neužvirt?. ?d?ti citrin? ir apelsin?. Laikyti apie 1 valand? ant mažos ugnies. Per t? laik? galima ?berti dar cukraus, jei reikia. Patiekti karšt?, papuošt?  apelsino skiltel?m ir cinamono lazdele.

Temos