Vasara – rožinio vyno laikas

PaskelbÄ—: Algirdas | June 7th, 2011

Švent?je „Vyno dienos 2011“ lankytoj? d?mes? patrauk? „Bennet“ stendas, sušvit?s rožin?mis spalvomis. N? vienas kitas importuotojas tiek rožini? vyn? netur?jo. „Bennet“ asortimente yra apie tuzin? rožini? vyn?; kit? yra po vien? kit?, o kai kuri? dar visai n?ra. „Bennet“ pasiryžo dar kart? atkreipti Lietuvos vyno vartotoj? d?mes? ? šiuo metu labai populiar?jant?, o vasar? tiesiog tinkamiausi? vyn?. Vis? geguž?s m?nes? kompanijos firmin?je parduotuv?je rožiniai vynai buvo parduodami pigiau. Ir aš nusipirkau por? d?žu?i?, ir draugus nusivedžiau pirkti.

„Bennet“ populiarina rožin? vyn?

Ilgai rožinis Lietuvoje buvo vartotoj? ignoruojamas, o jo importuotojai nuvilti. Vartotojai juo nesidom?jo d?l nežinojimo. Kai pabandydavo – b?davo labai maloniai nustebinti. Daugel? kart? esu gird?j?s prisipažinim?, kad rožinis vynas ragautojui buv?s didžiausias atradimas. Ta?iau pastaraisiais metais pasaulin? rožinio šampano mada, pasiekusi mus, patemp? ir rožinio vyno prekyb?. Atsirado daugiau ragaujan?i? ir daugiau patenkint?. Kas j? sau atranda, jau nebeatsisako.

Daugiausiai rožinio vyno pasiekia mus iš Pranc?zijos. Pranc?ziškas šio vyno pavadinimas „rose“ pats populiariausias. Kurioje šalyje beprašytum?te „rose“, b?site suprastas ir gausite b?tent rožin?.

Pranc?zijoje rožinis daromas visuose vyno regionuose, bet daugiausiai dviejuose – Provanse ir Luaros sl?nyje. Provansas taip m?gsta rožin? vyn?, kad jo daro daugiau nei raudono ar balto. Kad vartotojai atskirt?, jog tai b?tent Provanso rožinis, pilstomas ? specialios formos butelius. Vasar? visame Žydrajame krante pamatysite geriant vien š? vyn?. Turistai jo išgeria j?ras.

Kod?l Piet? Pranc?zijoje b?tent rožinis toks populiarus? Korsikie?iai vyndariai sako, kad anks?iau, kol nebuvo šiuolaikini? gamybos technologij?, buvo sunku padaryti gaiv? balt? vyn? tokiame karštame klimate. Gi raudon? gerti su žuvies patiekalais nesinor?jo, tod?l atšaldytas rožinis tiko geriausiai. Provanse buvo tas pats, kaip ir visur aplink Viduržemio j?r?.

Centrin?je Pranc?zijoje populiarus Luaros vynas Rose d‘Anjou, o užsienyje jis labiau žinomas negu provansietiškas. Anžu apylinki? gyventojai ?sitikin?, kad j? vynas – iš viso pats geriausias.

Iš ispanišk? labiausiai žinomi Navaros, Cigales ir Valensijos rožiniai vynai. Kituose žemynuose – Australijoje, abiejose Amerikose, Afrikoje – rožinio padaroma pakankamai ir sau, ir eksportui. Mums gal žinomiausi iš j? yra „Torres“ vynai iš ?il?s.

Rožinio vyno stili? ?vairov? didel?. Ta ?vairov? priklauso nuo krašto, nuo vynuogi? veisl?s, nuo vyndario meistriškumo, nuo gamybos b?do. Padaryti ger? rožin? nelengva. Juk jis turi b?ti vaisiškas, su raudon? uog? kvapais ir skoniais, turi b?ti gaivus. Skonis neturi b?ti per ryškus, per saldus. Geras rožinis turi b?ti delikatus ir puikus. Geriausi rožiniai yra labai sausi. Dar svarbu, kad tikt? prie maisto. Nors geras, neturi b?ti per brangus.

Rožinio amžius trumpas. Geriausias jaunas vieneri? met?. Keturi? met? jau gali b?ti pakeit?s ir spalv?, ir skon?, ir kvap?. Kart? aklame ragavime pasitaik? pranc?ziškas rožinis „Tavel“ iš Ronos sl?nio. Jam ?jo jau šešti metai. Importuotojas už j? tebepraš? t? pa?i? gana aukšt? kain?. Ta?iau vynas jau nebetur?jo nieko malonaus, ir pirmiausia spalva išdav? jo nukaršim?.

Kod?l rekomenduoju rožin?

Vasara – lengv? valgi? metas: kuo daugiau daržovi?, vaisi? ir uog?, žuvies ir j?ros g?rybi?, jei m?sos – tai lengvi patiekalai. Kadangi vynas – maisto dalis, tai geriau taip pat lengvas.

D?l gaivumo, lengvumo, stipraus malonaus aromato ir ?vairi? uog? skonio, dažnai miško uog?, rožinis karštuoju metu yra geriausias ir nepamainomas. Žinoma, jis patiekiamas atšaldytas taip, kaip baltas – apie 8–10şC.

Tai puikus aperityvas, idealus vidurdienio vynas, tinkantis prie daugelio patiekal?. Ispanai j? si?lo labiausiai prie patiekal? su ryžiais, ypa? garsiosios paeljos, italai prie makaron? (pasta) patiekal? ir ryži? (risotto), pranc?zai prie žuvien?s, ?vairiausi? žuvies patiekal?. O su šaltais užkandžiais geria visur. Jis labai tinka prie toki? lietuviškos virtuv?s tarpini? patiekal?, kur yra m?sos, žuvies, paukštienos, gryb?, bet ne vien tik šie produktai: kold?n?, lietini? su m?sa, žemai?i? blyn?, baland?li?, virtini? su grybais ir t.t.

Ir stalas su rožiniu vynu daug puošnesnis. Vynas taur?se ž?ri ?vairiais rožinio spektro atšvaitais.

Ir burna pilna gaivi? uog?: avie?i?, žemuogi?, braški?, spanguoli?, šermukšni?. Ir tas puikus aromatas aplink. Pasidžiaukite visu tuo šiltomis m?s? vasaros dienomis.

Temos