Brendis „ARARAT“ – legendinis, kaip ir kalnas

PaskelbÄ—: Algirdas | January 4th, 2011

?mon? nuo 1998 m. priklauso pasaulinio garso pranc?z? koncernui „Pernod Ricard“. Kadangi pagal tarptautinius susitarimus konjako pavadinimas šiais laikais naudojamas tik Pranc?zijoje Cognac regione padarytam brendžiui, o visur kitur kad ir tuo pa?iu b?du padarytas g?rimas vadinamas tiesiog brendžiu, tai taikoma ir „ARARAT“. Ne veltui sakoma: „kiekvienas konjakas yra brendis, bet ne kiekvienas brendis yra konjakas“. Pranc?zas Herv? Caroff, atsi?stas vadovauti ?monei, labai gerai ?vertino „ARARAT“, nes jo nuomone, nors ir brendis, jis prilygsta konjakui.

Valdas Adamkus su žmona parašais patvirtino savo nuosavyb?.

Brendžio „ARARAT“ savyb?s ir ypatumai priklauso nuo keli? dalyk?.
Pirma, nuo klimato ir dirvožemio. Ararato sl?nyje b?na 300 saul?t? dien? per metus, d?l to vynuog?se koncentruojasi daugiau aromatini? medžiag?. Sl?nyje yra net 30 skirting? tip? dirvožemi?, d?l to uogose daug skoni?.
Antra, gamybai naudojamos tik vietin?s, kituose kraštuose neauginamos, vynuogi? veisl?s: Voskehat, Garand Dmak, Rkatsiteli, Mskhali, Kangun.
Tre?ia, tradicinis Šarent?s dvigubo distiliavimo metodas papildytas patentuotomis vietin?mis inovacijomis.
Ketvirta, brandinimui naudojamos ir statin?s iš vietinio – juodojo karabachiško ?žuolo. Visi spiritai tam tikr? laik? b?na jame. Tai suteikia savitumo. Penkta, aukšti kokyb?s standartai.
Tinkamai suderinus gamtos teikiamas savybes ir žmogaus meistriškum?, gaunamas unikalus „ARARAT“ brendis. Suprantama, kito tokio niekur negali b?ti. „ARARAT“ preki? ženklas priklauso tik Jerevano brendžio kompanijai ir naudojama jos ?mon?s „Jerevanskij konja?nyj zavod“ produkcijai žym?ti. Preki? ženklui „ARARAT“ vis labiau gars?jant pasaulyje, koncernas „Pernod Ricard“ nutar? sukurti naujus butelius ir etiketes. Dabar kiekvien? butel? ir kamšt? puošia arm?n? fenikso – mitinio iš pelen? vis atgimstan?io paukš?io ugniniais sparnais atvaizdas.
„ARARAT“ preki? ženklui priklauso 7 brendžiai, skirstomi ? tris kategorijas.
Standartin?s kategorijos yra trij? žvaigždu?i? (3 m.) ir penki? žvaigždu?i? (5 m).

?ia br?sta „ARARAT“.

Aukštos (Premium) kategorijos yra „Ani“ (6 m.), „Otbornyj“ (7 m.) ir „Achtamar“ (10 m.).
Aukš?iausios (Superpremium) kategorijos yra „Vaspurakan“ (15 m.) ir „Nairi“ (20 m.).Visiems jiems b?dinga ?vairi? atspalvi? gintarin? spalva, sodrus aromatas, aksominis skonis ir ilgas poskonis, ta?iau kiekvienas iš j? turi ir savo ypatybes bei aur?.
Šiuo metu Lietuvos rinkoje yra penki brendžiai:
Ararat 3* – 3 metus brandintas šviesios gintaro spalvos brendis, pasižymintis gaiviu aromatu ir skoniu su lazdyn? riešut? tonais. Alkoholio t?ris 40%.
Ararat 5* – 5 metus brandintas, šviesios gintaro spalvos brendis, pasižymintis suderinta vanil?s, cinamono ir ?žuolo aromat? puokšte, riešut? skoniu. Alkoholio t?ris 42%.
Otbornyj – 7 metus brandintas tams?jan?io gintaro spalvos brendis, kuriame juntami malon?s vanil?s tonai ir lengvas aksominis poskonis. Alkoholio t?ris 42%.
Achtamar – 10 met? brandintas labai gražios gintaro spalvos brendis su nepaprasta aromat? puokšte, kurioje išsiskiria vanil?, šokoladas, džiovinti vaisiai. Skonyje ryšku šokoladas ir apelsinai. Labai harmoningas. Alc. t?ris 42%.
Nairi – 20 met? brandintas tamsaus gintaro spalvos brendis. Turtinga puokšt?. Skonyje labai gerai dera graikišk? riešut?, kedr?, džiovint? slyv?, prinokusi? kriauši?, apelsin? tonai. Alkoholio t?ris – 41%.
D?l savo savybi? brendis „ARARAT“ prilygsta tauriajam g?rimui konjakui. B?tent tod?l arm?nai taip didžiuojasi šiuo g?rimu ir iki šiol tebevadina j? konjaku.
Prie stalo j? geria po valgi? su vaisi? desertu: persikais, abrikosais, figomis, arba su stipria kava ir cigaru.

Merginoms patiko „Achtamar“.

Prieš geriant patartina padegustuoti. Pasim?gav? spalva, vis? d?mes? sutelkiame ? aromat? ir skon?. Uostant, lengvos, greitai išsiskirian?ios, aromato frakcijos yra užuodžiamos apie 1 cm nuo taur?s krašto iš lauko, bet dažnai ir toliau; vidutin?s frakcijos užuodžiamos prie krašto, o sunkiosios – pa?ioje taur?je.
Ragaujant skon?, reik?t? gurkšnel? paimti ant liežuvio galo, pakelti iki gomurio ir leisti pamažu nub?gti gerkl?n.

Atgal

Temos