Ryt? skan?stai

PaskelbÄ—: Algirdas | July 25th, 2010

Kas tik gr?žta iš Turkijos, visi giria turk? maist?. Graik? maistas panašus. Žinoma, atskiri t? šali? regionai turi ir tik jiems b?dingo maisto, ta?iau apskritai kaimynini? šali? virtuv?se daug bendrumo. Galb?t tod?l Ibrahimas Demiras ir Teodoras Kontogeorgos sutar? prad?ti prekiauti graik? ir turk? maisto produktais Vilniuje. Pasaže „Ibrahim“, Kalvarij? g. 24A, šiomis dienomis ?vyko ši? produkt? pristatymas. Jame dalyvavo abiej? valstybi? diplomatai.

Turb?t pirm? kart? Lietuvoje dabar galime valgyti autentiškus turkiškus ir graikiškus maisto produktus, pagamintus iš autentiškos žaliavos tose šalyse, o ne iš lietuviškos žaliavos Lietuvoje. Sutikite, kad tai svarbu ne tik smaguriams.

Teodoras Kontogeorgos, šio sumanymo pradininkas, man parod? ir pasi?l? paragauti graikiškus produktus. J? tarpe dominuoja salotos – ne tos lapini? daržovi? salotos, o tai, k? mes grei?iau vadiname mišraine. Jos padarytos jogurto ar majonezo pagrindu. Graikai jas vartoja kaip garnyr? ar paskaninan?ius priedus prie visoki? patiekal?, kaip pikantišk? užtep? vieno k?snio sumuštiniams. T? salot? pasirinkimo gausyb? stebinanti. Nepaprastai skanios ir ?domios man pasirod? melitzanasalata (salotos su baklažanais), taramasalata (salotos su menki? ikrais), salotos su lašiša, su agurkais, su daržov?mis, su feta ir alyv? aliejumi, aštrios s?rio salotos (su paprika). Iš viso virš 20 skirting? salot?, išfasuot? ? keli? dydži? indelius. J? šviežumas ir gaivumas nepaprastai malonus, kaip ir tradicinio tzatziki. Štai kuom galima be vargo suteikti malonumo gomuriui, nustebinti sve?ius. Keli? r?ši? padažai taip pat palengvins piet? gaminim?. Ypa? skanus padažas vištienai. Labai skanios alyvuog?s Kalamata. Graik? alyvuog?s labai vertinamos, o Kalamata – populiariausia veisl?. Jos m?singos, aliejingos, skanios – ne tos sudži?v?l?s, kuri? daug rinkoje. Tikrai nebloga kaina. Kaip pasteb?jau, per pristatym? žali?sias pirk?jai daugiau gyr? d?l ryškaus skonio.

Ibrahim 3_resize

Graikiška Feta sulauk? didelio pirk?j? d?mesio. Po to, kai buvo pasirašytas tarptautinis susitarimas, dabar jau niekas nebegali kitose šalyse daryti fetos, tai tik graikiškas produktas, Graikijos nuosavyb?, taip, kaip Parmiggiano yra Italijos nuosavyb?. Kažkas daro bizn? iš fetaki ar kitaip panašiai ? fet? pavadint? s?ri?, bet tai ne feta, kaip ir parmezanas – ne Parmiggiano. Greta fetos lentynoje guli Kipro s?ris Haloumi.

Achmetas Demiras parod? turkiškus produktus. Jis pabr?ž?, kad lietuviai, jo nuomone, vartoja labai neutralaus skonio maist?, o turkai m?gsta ryšk? skon?, tod?l vartoja daug prieskoni?, net ir sumaišydami juos. Tuos prieskonius – sausus, skystus, pastos konsistencijos – dabar galima nusipirkti pasaže. Net garsiojo šafrano. Taip pat konservuot? turkišk? daržovi? dideliuose stiklainiuose. Žinoma, yra ir turkišk? saldumyn?.

Abiejose šalyse maistas ruošiamas su alyvuogi? aliejumi, tad pasaže yra ir graikiško, ir turkiško aliejaus.

Vynas ši? dviej? šali? papro?iuose užima skirting? viet?. Graikams tai maisto dalis, vartojama valgant. Turkijoje vyn? daugiau geria moterys, pasiturin?ios moterys, o vyrai daugiau geria rakij?. Tod?l pasaže rasite daugiau graikiško vyno. Jis daugiausiai iš Nemea rajono, vis? spalv?. ?domu, kad yra ir didelio t?rio induose: 10 ir 20 litr?. Daugiausiai tai lengvas vynas. Jis skanesnis atv?sintas, o per šiuos karš?ius tai tik toks ir gertinas. Turkiškas vynas yra vieno iš dviej? didžiausi? gamintoj? Kavaklidere, taip pat vis? spalv?. ?domu, kad jis pigesnis, negu Turkijoje.

Norintiems ko nors stipresnio yra turkiškos ir Kipro rakijos. Ji geriama atskiesta vandeniu labai pamažu. Turkiška yra keli? r?ši? – net, galb?t geriausia „Yeni raki“. Yra ir „Efes Pilsen“ alaus.

Atskirai nor??iau pabr?žti, kad ?ia malonus aptarnavimas. Pardav?jas Serkanas anks?iau dirbo barmenu Antalijoje. Kaip turkams b?dinga, jis nuoširdžiai papasakoja apie prekes ir maloniai aptarnauja. Vadybininkas Achmetas sak?, kad turkams maža lietuviams ?prasto mandagaus „laba diena“ ir „viso gero“. Tai es?s tik formalumas. Turkai m?gsta šilt?, tikrai nuošird? bendravim?, kai pirk?jai ir pardav?jai susidraugauja. Juk jie tokie pat žmon?s. Iš Serkano elgesio matosi noras b?tent taip bendrauti. Nors esame sant?r?s, kai kam iš m?s? tai gali patikti. Ypa? tai ?vertinsime, kai parduotuv?je pasirodys daugiau pirk?j?. Kol vasara, karš?iai, atostogos ir mažai informacijos, pirk?j? neperdaug, bet ir dabar kai kurie produktai labai greit išperkami. Neabejotina, kad Ryt? skan?stai išpopuliar?s, ir ne tik tarp t?, kurie lank?si tose šalyse.

AtsakymĹł: 3 ÄŻ “Ryt? skan?stai”

 1. Kelioni? naujienos parašė:

  Š? savaitgal? tur?jome prog? apsilankyti pas juos. Parduotuv? vadinasi „Eastanbul“, t.y. Rytai ir Stambulas vienoje vietoje.

  Radome daugum? straipsnyje išvardint? produkt?, ta?iau ne salotas – j?, atrodo, nebesi?lys. Tuo metu netur?jo ir sveriam? alyvuogi?, tik daugyb? konservuot? r?ši?. Tad reiks dar užsukti.

 2. vica parašė:

  Sveiki, gal kas buvote pas juos? Ar jie turi vis? preki?, k? ?ia rašo, ar tik maž? dalel?? O gal jau nebedirba?

 3. Gediminas parašė:

  Buvau senokai. Gird?jau, kad kažkurie iš pardav?j? (lyg graikai) pab?go:) Bet kiti lyg tebeprekiauja.

Temos