Turtingoji Emilija

PaskelbÄ—: Algirdas | February 27th, 2010

Bolonija, Emilijos-Romanijos sostin?, nuo ankstyv?j? viduramži? vadinama „riebi?ja“. Ji tunka iš turtingo krašto.

Šiandien Emilija-Romanija – svarbiausias Italijos maisto gamybos regionas. ?ia jo gaminama daug ir labai geros kokyb?s. Regionas užima pirm? viet? šalyje pagal kriauši?, slyv?, persik?, abrikos?, moli?g?, žirni?, antr? viet? pagal bulvi?, pomidor?, cukinij?, salier?, braški?, kivi derli?. Bet tai tik vaisiai ir daržov?s – b?tini italo stalui produktai, bet ne pagrindiniai. O regiono šlov? ir reputacija remiasi trimis pagrindiniais produktais: makaronais, kiauliena ir s?riu. Romanijos kalvose auginamos avys, bet j? produktai sudaro nedidel? virtuv?s dal?. Kiauliena gi yra virtuv?s pamatas. Iš jos daromi gaminiai tokie skan?s ir gars?s, kad dabar priklauso jau viso pasaulio kulinarijos paveldui, ne vien tik

Parmigiano jau br?sta

Parmigiano jau br?sta

Italijos.

Makaron? gaminiai sudaro atskir? pasaul?, tokia plati j? ?vairov?. Šiam pasauliui apib?dinti italai vartoja termin? pasta – „tešla“, nes tai vis gaminiai iš tešlos. M?s? žodynan pateko tik vieno gaminio – maccheroni pavadinimas, kuris, aišku, negali išreikšti visos tos ?vairov?s. Pavyzdžiui, kas tie ?daryti makaronai? Ar ?daromi ploni miltiniai vamzdeliai? To negalime ?sivaizduoti, bet kai padav?jas atneša, paaišk?ja, kad tai labai panašu ? m?s? kold?nus. Nori nenori tenka mokytis pastos produkt? pavadinim?: anelle, caneloni, capellini, fatesine, farfalle, lasagne, maccheroni, pansoti, ravioli, spaghetti, tagliatelle, tortelli ir t.t. S?ri? ?vairov? ne tokia didel?, užtat ?ia daromas pats garsiausias Italijos s?ris Parmigiano-Reggiano.

Turting?j? virtuv? visada ?vairesn?. Turtinga Emilija-Romanija labai ištobulino savo virtuv?. Turistai važiuoja ? š? region? iškelti sau pilvo puot?. Lietuvos turistai neretai bevelija užspausti cent? kišen?je, atsisakydami valgio malonum?. Niekaip nepamirštu vienos inteligentiškos moters, kelioni? entuziast?s, pasakymo, kad jai maistas visai nesvarbu, gali valgyti bet k?, svarbu pamatyti. Jei ji taip elgiasi, kaip sako, tai nuskriaudžia save, neišnaudodama t? galimybi?, kurias teikia kelion?. Ekonomiškai ži?rint, ji švaisto savo pinigus, nepasiimdama visko iš to, už k? sumok?jo. Ko žmon?s keliauja ? kit? krašt?? Pažinti papro?ius, pamatyti gamt? ir statinius, paragauti maist?. Visa tai apjungia ?sp?dži? sukeltas susijaudinimas. Jei to susijaudinimo b?na mažai, kelion? laikoma nepavykusia ar ne?domia. Tad kod?l nepaieškoti ?domumo virtuv?je? Maistas – lygiavert? tautos kult?ros dalis, tobulinta per amžius. Kod?l nepažinti ir nepasimokyti?

Erdviuose istoriniuose r?muose „Palazzo Albergati“ Bolonijos užmiestyje dalyvavau ?sp?dingoje vakarien?je šešiems šimtams sve?i?. Freskomis papuoštame didžiuliame vestibiulyje gavome putojan?io vyno aperityvui ir užkandži?: prosciuto, culatello, grissini, farmaggio. R?syje radome ne tiek didel?, kiek labai ?domi? regiono maisto produkt? parod?. ?domiausia buvo steb?ti, kaip moterys ko?iojo tešl? ir dar? ?vairius makaronus.

Erotiškieji makaronai

Visiems labiausiai patiko tortellini. Jeigu makaronai yra Emilijos-Romanijos pasididžiavimas, tai tortellini yra j? virš?n?. Tai maži kold?niukai. Sakoma, kad juos suk?r?s vir?jas pavyzdžiu nusiži?r?jo Veneros bambut?. Jie tikrai atrodo kaip moters bamba. Gal tod?l smagu buvo patiems pabandyti padaryti tortellini.

Tikrosios makaron? istorijos niekas dar nepapasakojo. Vietoj jos pasakojamos gastronomijos legendos, mados ir receptai. Makaronams svarbiausia yra kvie?iai, vieninteliai gr?dai, iš kuri? milt? galima suteikti makaronams norim? form?. Makaronai ? Europ? at?jo iš Kinijos, nuo Geltonosios up?s. Bet Kinijoje daromi tik švieži makaronai iš minkšt? kvie?i?, o Italijoje sausi makaronai ir švieži makaronai iš kiet? kvie?i?. Taigi, pasta b?na sausa, šviežia ir kiaušinin?, ?daryta arba ne?daryta. Ir namin?, ir fabrikin? pasta daroma ta pa?ia technologine seka. Tik fabrikin? pasterizuojama, o namin? (ir restorano) visada šviežia.

Bolonijos simbolis tortellini tradiciškai b?davo valgomas per Kal?das. Bet dabar taip išpopuliar?jo, kad valgomas per visus metus. Tortellini yra apie 110 recept?. ?daroma kalakutiena, kumpiu, s?riu, žolel?mis ir t.t.

Toliau

Vienas atsakymas ÄŻ “Turtingoji Emilija”

  1. Saule parašė:

    Sveiki, jei sugalvotumet dar toliau ir giliau pasidomet Emilijos Romanijos kulinarijos pasauliu, galiu pasiulyti dar artimesne pazinti su sio Regiono maisto kultura butent siaurineje jos dalyje, t.y. Parmoje, Modenoje, kuria pazistu ne tik is kelioniu, bet cia tiesiog gyvendama jau 7-tus metus. Pabandykite suorganizuot bent mini grupele interesantu, tuomet galeciau pabendradarbiauti tiek kaip gide tiek kaip ir verteja (IT-LT). Rasykite man el.pastu. Sekmes

Temos