K? pasirinkau iš „Novaturo“ ir kod?l

PaskelbÄ—: Algirdas | February 20th, 2010

Šiuo metu esu dažnai klausin?jamas, kokius maršrutus iš „Novaturo“ kelioni? su vyno žinovu 2010 m. pasirinkau savo darbui, ir kod?l tuos. Iš ties?, pasirinkimas platus, tad apsispr?sti ne taip lengva.

Man svarbiausi pasirinkimo kriterijai buvo du: darb? kalendoriaus galimyb?s ir šalies (regiono, rajono, maršruto) reikšm? vyno pasaulyje. Tad rinkausi didži?sias vyno šalis su didžiausia vyno ?vairove ir galimybe pasirinkti aukštesn? kokyb?.

Pranc?zijoje pasirinkau du labai aiškius maršrutus ? konkre?ius vyno regionus: Luaros sl?n? ir Langedok?-Rusijon?. Luaros sl?nyje pervažiuosime tris svarbiausius šio sl?nio rajonus, kuriuose rasime labai ger? saus? balt?j? vyn? (jie dominuoja), ger? saus? raudon?j?, ?domi? rožini? ir labai ger? saldži?j? balt?j? vyn?. Svajoju, kaip sausaisiais užgersiu šviežut?les j?ros g?rybes kur nors Atlanto pakrant?je, jaukiame restoran?lyje. Langedoke-Rusijone dominuoja raudonieji vynai, ten j? didžiausia gausyb?, bet yra ir labai ger? saldži? ir likerini? vyn?. Šalia j?ros g?rybi? l?kšt?s svajoju ir apie gars?j? Marselio bujabes?, kai lankysim?s Marselyje.

Italijoje pasirinkau maršrut? iki Kaprio salos per didžiuosius Italijos vyno regionus Veneto, Emilij?-Romanij?, Toskan?, Lacij?, Kampanij? su j? žinomaisiais vynais ir vietiniais valgiais. Jei prat?stume maršrut? iki Sicilijos, tai paragautume dar Kalabrijos, Sicilijos, Bazilikatos, Moliz?s, Abruc?, Mark?s vyn?. Toks maršrutas yra, bet negal?jau jo pasirinkti, nes labiau susidom?jau kelione ? Korsik? ir Sardinij?-Pranc?zij? ir Italij? kartu. T? sal? vynas mums dar labai mažai žinomas. Sardinijos vyno m?s? rinkoje yra truput?lis, o Korsikos kaip ir n?ra. Be to, ir salos lietuvi? mažiau lankytos.

Vokietija visada buvo geriausiojo vyno gamintoj? s?raše. XX a. pradžioje vokiškas baltasis vynas iš Reino ir Mozelio sl?ni? dar tebebuvo pats brangiausias pasaulyje iš balt?j?, laikomas geresniu ir už Pranc?zijos baltuosius. V?liau situacija rinkoje keit?si, bet geriausi vokiški rislingai išliko labai aukštos kokyb?s. Svajoju paplaukioti Reinu su rislingo taure rankoje, besigrož?damas vynuogynais ir pilimis krantuose.

Vynuogynai prie Mozelio, Vokietija

Vynuogynai prie Mozelio, Vokietija

Apmaudu, kad mano darb? kalendorius nebeleido vykti ? Ispanij? ir Graikij?. Bet Portugalijai vistiek suradau laiko. Portugalija visada tur?jo gero vyno, bet ilg? laik? tai buvo tik portas. Šiandien ji pradeda gars?ti sausais raudonaisiais ir baltaisiais vynais. Reikia patiems juos ?vertinti, daug išragauti. Argi nesmagu tai daryti, besiklausant melancholiškojo fado?

Vienas atsakymas ÄŻ “K? pasirinkau iš „Novaturo“ ir kod?l”

  1. Lijana parašė:

    Sveiki. K? tik gr?žome iš Paryžiaus. Labai d?koju p. Algirdui už elegantišk? pasakojim? apie vyn? ir kitus g?rimus, o „Novaturui“ – už puiki? id?j? keliones rengti kartu su tam tikros srities specialistais.

Temos