Dar vienas vynas iš Langedoko-Rusijono

PaskelbÄ—: Algirdas | February 9th, 2010

„Eugesta“ importuoja j? tik kelis m?nesius, tad daugeliui dar nematytas, tod?l restorane „La Boheme“ pristat? prekybininkams. Atrodo, rinkoje to regiono vyno yra pakankamai, tad kuom „Eugesta“ tikisi patraukti?

Gamintojas yra „Gerard Bertrand“, viena iš t? kompanij?, kurios regione susik?r? XX a. pabaigoje, neturi istorini? šakn?, bet ir konservatyvumo, užtat turi šiuolaikin? m?stym? ir dinamik?. Savininkas Gerard Bertrand teisingai suprato, ko šiandien nori vartotojai, ir daro ryšk?, bet gerai suderint? ir elegantišk? vyn?, kuriame gerai išreikštos Langedoko krašto savyb?s. S?kmingai dirbdama, kompanija nuolat ple?ia vynuogyn? plot?. Šiuo metu turi 360 hektar? ir penkias vynines. Be to, dirba su dešim?ia vyno kooperatyv? ir keturiasdešim?ia vynuogi? augintoj?. Per metus pagamina 10 milijon? buteli?. Vyno brandinimui skirta 5 000 pranc?ziško ?žuolo statini?. ?vairiuose konkursuose kompanijos vynai nuolat pelno apdovanojimus. Eksportuoja ? 50 šali?.

„Gerard Bernard“ degustacija

„Eugestos“ vadybininkas Stasas Smolskij ir kompanijos „Gerard Bertrand“ atstov? Laura Garrigue pristat? kelet? vyn?. Pirmiausia por? iš t?, kurie yra m?s? rinkoje, paskui ir tokius, kuri? dar n?ra.

Ragavome Viognier Reserve Speciale ir Syrah Reserve Speciale. Abu mat? ?žuolin? statin?, bet lengvai. Po to Corbieres AOC , trij? veisli? Grenache, Syrah ir Mourvedre kupaž?, tada Tautavel iš vieno vynuogyno. Šiame kupaže yra Carignan veisl?s labai sen? vynmedži? – virš 80 met? – uog?.

Ragavim? užbaig?me geriausiu vynu L‘Hospitalitas. Tai išties Langedoko žvaigžd?. Su restorano „San Marco“ savininku Adolfu Žadeikiu nutar?me, kad jis nepanašus nei ? Bordo, nei Burgundijos vynus, bet panašaus stiliaus, kaip gerieji Ronos sl?nio vynai. Visiems „Gerard Bertrand“ b?dinga tai, kad lengvai geriami ir ?dom?s, su ryškiais uog? ir prieskoni? tonais. Jie sausi, bet labai gerai suderinti, tad mažiau jau?iasi r?gštumas. Nesunk?s, bet tvirti, iš tikr?j? elegantiški.

Temos