Nuostabi diena Navaroje

PaskelbÄ—: Algirdas | January 25th, 2010

Ryt? iš Navaros sostin?s Pamplonos važiuojame ? sen?j? sostin? Olite.

„Bodega Nekeas“

Kalvota vietov? ryto saul?s apšviesta labai kontrastingai. Kai kur elektros mal?nai ant kalv? virš?ni?. Vienoje vietoje matosi j? kokie 50 ar daugiau iki pat horizonto krašto. Jau ruduo. Daug žem?s suarta. Dar matosi ir sodri žaluma. Daržuose augalai žali, kitur ruda. Prie Tofalos pasirod? vynuogynai ir alyvmedžiai. Olit? iš tolo iškyla su pilim. Neprivažiavus miestelio štai ir „Ochoa“ vynin?, priklausanti Ochoa šeimai, kuri daro vyn? jau šešis šimtus met?. Pasitinka senasis Javier Ochoa su s?num Alvaru. Pirmiausia aprodo ner?dijan?io plieno talpyklas, kuri? t?ris 2 mln. litr?. Jose gali tilpti trij? met? derliaus vynas. Norint, kiekvienoje talpykloje galima nustatyti reikiam? temperat?r?. O

Javier Ochoa

Javier Ochoa

brandinimui naudoja 2 500 amerikietiško ir pranc?ziško ?žuolo statini?. Kad vynas b?t? geresnis, hektare užaugina ne daugiau, kaip 7 000 kg. vynuogi?. Pus? vyno daro iš savo vynuogi?, kitai pusei perka iš kaimyn?. Kiekvienas vyndarys Navaroje b?tinai turi pristatyti vyn? pavyzdžius EVENA mokslini? vyno tyrim? sto?iai. Jos išvados apie vyno kokyb? yra lemiamos. Senasis Ochoa yra dirb?s toje stotyje.

Navara gars?jo rožiniais nuo seno, ir dar? j? daugiausiai. Dabar evoliucionavo nuo rožini? vyn? prie raudon?. Anks?iau 90% vynuogyn? už?m? Garnacha veisl?, iš kurios ir dar? rožinius. Dabar auginamos Cabernet Sauvignon, Tempranillo, iš kuri? daromi raudoni. O iš Garnacha tebedaromi rožiniai, bet mažiau. Baltam vynui auginamos Viura ir Chardonnay.

Degustavome dvylika Ochoa vyn?. Baltas sausas buvo tik vienas, iš Viura ir Chardonnay. Spalva šviesiai gelsva, aromatas, svarumas ir skonis geri. Rožinis irgi tik vienas, padarytas vien iš Garnacha uog?. Tipiška rožin? spalva, gaivus raudon?j? serbent? skonis. Buvo dar baltas desertinis Vino Dulce de MoscatelMuscat Petit Grain vynuogi?. Panašus ? visus ispaniškus Moscatel d?l vynuog?s, bet ir savitas. Ne perdaug tirštas, tod?l elegantiškas, pilno aromato, gero skonio.

Kiti vynai buvo raudoni. Ragavome vien? standartin? Tinto, ryškaus jauno vyno skonio, du Crianza Tempranillo ir Merlot 4 met? amžiaus, vien? Reserva 6 met? ir du Gran Reserva 8 met?. Pastarieji buvo Tempranillo, Cabernet Sauvignon ir Merlot kupažai. Brandintieji vynai buvo rubino spalvos, nestipraus, bet malonaus aromato, turtingo skonio, solid?s. Pabaigoje gavome du ši?me?ius vynus tiesiai iš statin?s, kurie gal?jo jau b?ti geriami, bet tik kaip paprastas jaunas stalo vynas, nes tr?ko išbaigtumo, delikatumo. Iš j? Tempranillo labiau patiko, negu Merlot. Paskutin? ragavome eksperimentin? vyn?, kuriam? Šiaur?s Europos rinkoms. Ochoa klaus? m?s? nuomon?s apie j?. Vynas raudonas, beveik juodas, švelnaus aromato, ne sausas, net ne pusiau sausas, grei?iau pusiau saldus, 14% alkoholio t?rio. Mums atrod? per saldus.

Olit?je aplank?me katedr? ir karaliaus pil?, XIV – XV a. statinius. Nuostabu, kad mažoje Olit?je pastatyta tokia didel? pilis. Tai viena iš tuometini? valdov? pranc?z?, kuriems priklaus? ir Navara, ir Akvitanija, pili?.

Olite pilis

Olite pilis

Kitoje miestelio pus?je ant aukštos plokš?ios kalvos, nuo kurios matosi visa Olite, yra „Marco Real“ ?mon?, priklausanti akcinei bendrovei. Daug nauj? pastat?, nes ?mon? jauna. Vynuogynai ir senesni, ir visai jauni. Savo vynuogi? neužtenka, tenka pirkti iš augintoj?. Perka ne tik vynuoges, bet ir išspaustas balt? vynuogi? sultis. Perka iš ?vairi? viet?, kad b?t? iš skirtingo dirvožemio ir klimato. Nors sunkiau gaminti, bet vynai, j? nuomone, išeina geresni. Mus veda ? r?s?. ?ia labai gražu.Tarpai tarp sien? užpildyti suguldytais buteliais. Sal? blizga plieno cisternomis kaip sidabrin?mis, malonus r?gstan?io vyno aromatas. Gal ne tiek malonus, bet patrauklus. Vyno brandinimui naudoja skirtingo ?žuolo statines: paprastesniems vynams – amerikietišk?, geriausiems – pranc?zišk?. Vynus pristat? jauna vyndar? Roser Girbau. Ragavome mažiau, negu pas Ochoa. Prad?jome nuo rožinio iš Garnacha. Skonis geras, aromatas uog?, bet pas Ochoa labiau patiko. ?mon? turi dvi pagrindines markes: Mirador de la Reina ir Homenaje. Ragavome jaun? Homenaje joven, standartin? Homenaje, Crianza ir du Reserva. Vynuog?s Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Garnacha.

„Marco Real“ vyndar? Roser Girbau. Olite, Navara

Visi ragauti „Marco Real“ vynai nesunk?s, elegantiški. Po to paragavome tris ši?me?ius raudonus vynus , kiekvienas iš vienos veisl?s. Spalva labai tamsi, aromatas šiltas, skonis vis? dar aitrus, r?gštus, šiurkštus. Bet jau?iasi, kad Tempranillo bus geriausias.

Palik? Olit?, gr?žtam link Pamplonos ir sukam Ańorb?s miestelio link.

Ańorb?je apie 400 gyventoj?. Jie turi savo namus ir vynuogynus. Gyventoj? daug?ja, nes pamplonie?iai ?vertino kaimo malonum? ir stengiasi ?ia apsigyventi, o ? darb? važin?ti. Prieš 40–50 met? buvo priešingas procesas – iš kaimo b?go ? miest?. Miestelis stovi ant kalvos šlait? tik už poros kilometr? nuo garsiojo maldinink? kelio Camino Sant Jago. Apylink?s kalvotos, labai gražios.Kalv? virš?n?se v?l elektros mal?nai, pastatai, kr?mai, kiparisai. Izarbe up?s sl?nis vingiuoja tarp kalv?, išraižytas keli? ir vynuogyn?. Žem? visur raudona.

Toliau

Vienas atsakymas ÄŻ “Nuostabi diena Navaroje”

  1. Audron? parašė:

    Sveiki, p.Algirdai,

    labai saunus straipsnis.Skaitant, kartais atrodo, lyg atsirastum toje pacioje aplinkoje.

Temos